Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 58) ICPMS YAKLAŞIK MALİYET İLANI Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 21-02-2020 Son Geçerlilik Saati 17:00
Tarih 21-02-2020 Ekleyen Bap Yetkilisi Hakan YÜLEK
Duyuru Detayı

İDAREMİZCE İLAN EDİLEN MAL VE MALZEMELERE AİT İLAN METNİNDE VEYA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEREK İSTENİLEN BELGELER İDAREYE SUNULAN TEKLİF EKİNDE YER ALMASI ZORUNLUDUR. EKSİK BELGE İLE SUNULAN TEKLİFLER VEYA TEKNİK ŞARTLARI KARŞILAMAYAN ÜRÜN TEKLİF EDEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ İDAREMİZCE BİLGİ VERİLMEKSİZİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT KATALOG EKLENMESİ ZORUNLUDUR EKLENMEYEN TEKLİFLER İDAREMİZCE GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 21/02/2020  tarihi saat 17:00'a kadar fiyat gönderilecektir. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır. 

ONAY NO: 58

TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞ İ TIKLAYARAK FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRDİKTEN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

DİLEK ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZLE İLGİLİ LÜTFEN bap@mku.edu.tr veya mkubap@gmail.com ADRESİNE MAİL ATMANIZI RİCA EDERİZ.

1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler teknik şartnameye göre değerlendirme yapılamayacağından işleme alınmayacaktır.

2. Mal ve malzemelere ait teknik şartnamede yer alan özelliklere uygun ürün teklif edilmeli veya daha üstün özellikteki ürün teklif edilmelidir.

3. Teklif veren firmaların birimimize ait proforma faturayı  eksiksiz doldurmaları, teklif ettikleri ürünlerin marka, model, kod numarası gibi değerlendirme yapılırken ilgili malzemenin ne olduğu konusunda tereddütte yer vermeksizin doldurmaları zorunludur.

4. Makine  teçhizat alımlarında teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanmalı ve teklif edilen ürüne ait katalog üzerinde işaretlenerek belirtilmelidir. Teknik  şartnamede cihazın veya teklif veren firmanın yeterliliğini belirlemek için istenilen tüm bilgi ve belgeler proforma fatura ile birimimize gönderilmelidir. (Katalog belgesine ait web adresi de idare için eklenmelidir.)

5. Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

6. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

7. Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.

8. Tekliflerde verilen birim tutar toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalarda idarenin lehine olan şekliyle dikkate alınacaktır.

9. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

10. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli eğitim verilecektir.

11. Teklifler TL olarak verilmelidir.


TEKLİF VEREBİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ebap.mku.edu.tr ADRESİMİZİ ZİYARET EDİNİZ.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 58)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 ICP MS 1 Adet ICPMS- TEKNİK ŞARTNAMESİ-SON 03.02.20[6851][6859].docx
EK DOSYALAR:
  1. YAKLAŞIK MALİYET İLANI METNİ.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__